Angående

De utmaningar som COVID-19-pandemin ger upphov till kräver ständigt en viss grad av anpassning.  I detta perspektiv kan Virtual Reality – verktyget representera en innovativ förståelse av digital transformation genom digital beredskap, motståndskraft och kapacitet.  Specifikt måste arbetare inom utbildningsområdet vara redo att använda teknik även under tiden efter COVID.  Det är helt klart att teknikanvändningen kommer att bibehållas även i framtiden och att arbetsmarknaden kommer att kräva en anpassning av utbildningsplanen.  Virtual Reality (VR) är ett kvalificerat verktyg, eftersom det förbättrar den digitala komponenten och det är mycket flexibelt och lätt att använda.  XR Skill-projektet kombinerar den digitala miljön med mjukfärdighetsträning riktad till lärare och pedagoger.

XR Skill-projektet syftar till att främja lärares och utbildares mjuka färdigheter genom en förbättring av universitetets läroplan för studenter och forskarstuderande psykologers mjuka färdigheter i användningen av Virtual Reality för träning och utbildning. Genom XR Skill-projektet kommer psykologstudenter och forskarstuderande, vars specialisering består i denna färdighetsträning, att introduceras till ett nytt sätt för in- och omskolning av arbetare.

Aktiviteter

Genom en grundlig forskning kommer det att vara möjligt att utveckla utbildningsmaterial om användningen av VR för färdighetsträning, i syfte att bygga en skräddarsydd XR_lab-läroplan som berikar utbildningsutbudet för studenter och specialister inom psykologi.

Forskningen kommer också att vara vägledningen för skapandet av ett VR-spel som kommer att användas för att förbättra mjuka färdigheter.  Allt innehåll som skapas i detta projekt kommer att valideras vetenskapligt och delas i en adekvat lär plattform

Mål

  • Skapande av en ny kompetens, som resultat av användning av VR-verktyget, nämligen det ”digitala förtroendet”, det vill säga förmågan att hantera enkla tekniska verktyg efter att ha använt mer komplexa verktyg, såsom Virtual Reality;

  • Tack vare omskolning av lärare och utbildare samt att ge studenterna och forskarstuderandena ökat medvetenheten om behovet av att anpassa läroplaner för att inkludera den digitala kompetensen/förmågan i deras obligatoriska mål

Resultat

XR-Skills utbildningsmaterial och pilot

 

Utbildningsmaterial för studenter och doktorander i psykologi om VR-verktygets potential.

XR Softskills spel

 

 

 

Ett VR-spel som är användbart för att förbättra mjuka färdigheter.

Z

Vetenskaplig validering

 

 

Validering av spelet och den metod som används för XR Skill-projektet

XR Plattform

 En lär plattform för att lagra projektets material och resultat och göra det tillgängligt för praktikanter och specialister som vill specialisera sig på att träna de mjuka färdigheterna.

Partners

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein