Angående

De utmaningar som COVID-19-pandemin ger upphov till kräver ständigt en viss grad av anpassning.  I detta perspektiv kan Virtual Reality – verktyget representera en innovativ förståelse av digital transformation genom digital beredskap, motståndskraft och kapacitet.  Specifikt måste arbetare inom utbildningsområdet vara redo att använda teknik även under tiden efter COVID.  Det är helt klart att teknikanvändningen kommer att bibehållas även i framtiden och att arbetsmarknaden kommer att kräva en anpassning av utbildningsplanen.  Virtual Reality (VR) är ett kvalificerat verktyg, eftersom det förbättrar den digitala komponenten och det är mycket flexibelt och lätt att använda.  XR Skill-projektet kombinerar den digitala miljön med mjukfärdighetsträning riktad till lärare och pedagoger.

XR Skill-projektet syftar till att främja lärares och utbildares mjuka färdigheter genom en förbättring av universitetets läroplan för studenter och forskarstuderande psykologers mjuka färdigheter i användningen av Virtual Reality för träning och utbildning. Genom XR Skill-projektet kommer psykologstudenter och forskarstuderande, vars specialisering består i denna färdighetsträning, att introduceras till ett nytt sätt för in- och omskolning av arbetare.

Aktiviteter

Genom en grundlig forskning kommer det att vara möjligt att utveckla utbildningsmaterial om användningen av VR för färdighetsträning, i syfte att bygga en skräddarsydd XR_lab-läroplan som berikar utbildningsutbudet för studenter och specialister inom psykologi.

Forskningen kommer också att vara vägledningen för skapandet av ett VR-spel som kommer att användas för att förbättra mjuka färdigheter.  Allt innehåll som skapas i detta projekt kommer att valideras vetenskapligt och delas i en adekvat lär plattform

Mål

  • Förbättring av universitetets utbildningserbjudande genom att ge studenterna ett nytt VR-verktyg för att förbättra deras utbildning;

  • Skapande av en ny kompetens, som är ett resultat av användning av VR-verktyget, nämligen det ”digitala förtroendet”, det vill säga förmågan att hantera enkla tekniska verktyg efter att ha använt mer komplexa verktyg, såsom Virtual Reality;

  • Tack vare omskolning av lärare och utbildare samt att studenterna och forskarstuderandena ökat medvetenheten om behovet av att anpassa läroplaner för att inkludera den digitala kompetensen/förtroendet i deras obligatoriska mål

Resultat

Slutresultat 1

 

Utbildningsmaterial för studenter och doktorander i psykologi om VR-verktygets potential.

Slutresultat 2

 

 

 

Ett VR-spel som är användbart för att förbättra mjuka färdigheter.

Z

Slutresultat 3

 

 

Validering av spelet och den metod som används för XR Skill-projektet

Slutresultat 4

 En lär plattform för att lagra projektets material och resultat och göra det tillgängligt för praktikanter och specialister som vill specialisera sig på att träna de mjuka färdigheterna.

News

New ways to improve the quality of life of people

New ways to improve the quality of life of people

The development of VR technologies made possible to create new ways to improve the quality of life of people. What the consortium want to achieve with the Xr_Skills project is to improve the transversal skills of teachers and educators through an improvement of the...

The launch of the project

The launch of the project

Project name: XR_Skills – Enhancing soft skills through Extended Reality in the post-COVID era Programme of the project: Erasmus Plus KA220-VET – Cooperation partnerships in vocational education and training Start date: 1/11/2021 End date: 1/11/2023 Partner: UMEA...

Partners

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein